Ký hiệp định tiếp nhận viện trợ của Chính phủ Đan Mạnh cho Chương trình BSPS PS

Trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm đạt được từ hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2010, Chính phủ Đan Mạch đã quyết định viện trợ không hoàn lại 123 triệu Cuaron Đan Mạch, tương đương 23 triệu USD dành cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 (Chương trình BSPS PS). Lễ ký kết đã diễn ra ngày 21/12/2010, tại Hà Nội, giữa Đại sứ Vương quốc Đan Mạch John Nielsen và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh đã đến dự sự kiện này.

Với mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hướng vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm, Chương trình BSPS PS tập trung hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm các hợp phần đẩy mạnh sáng tạo và áp dụng các công nghệ mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ các biện pháp củng cố hệ thống quốc gia về vệ sinh an toàn lao động và nâng cao sự hiểu biết về khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua những nghiên cứu kinh tế.

Các hoạt động thuộc BSPS PS sẽ tuân thủ nguyên tắc tinh giản cơ cấu thực hiện và tuân thủ cấu trúc quốc gia và duy trì tính bền vững, nhằm cải thiện chất lượng sản xuất, duy trì tính cạnh tranh toàn cầu, đồng thời đảm bảo cuộc sống cho người nghèo trong quá trình phát triển kinh tế trong thập kỷ tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Viên Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được chọn là những đối tác chính./.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.