Korea Life Việt Nam: Doanh nghiệp của người Việt và vì người Việt

korea_life_resize.jpgLà m?t doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài, ?i?u này nghe t??ng nh? là vô lý ??i v?i m?t doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài, tuy nhiên khách hàng c?a Korea Life chính là ng??i Vi?t Nam và h?u nh? toàn b? ngu?n nhân l?c c?a Công ty c?ng là ng??i Vi?t Nam.

Trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đang làm việc tại Korea Life, chỉ có 3 vị trí do người Hàn Quốc đảm nhiệm. Các vị trí còn lại đều do những nhân viên ưu tú người Việt Nam và các quốc tịch khác nắm giữ. Do đó, chiến lược lâu dài của Korea Life là trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt Nam và vì người Việt Nam.

Nuôi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài

Luôn tâm niệm nhân viên không phải là những người làm công ăn lương mà là những người cùng chung vai góp sức tạo nên sự lớn mạnh của công ty trong tương lai, Korea Life Việt Nam luôn luôn quan tâm và đi đầu trong việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Bằng cách xây dựng chế độ đãi ngộ, khen thưởng tốt nhất cho nhân viên, tiến hành những chương trình đào tạo đa dạng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc và tác phong chuyên nghiệp, Korea Life đang cố gắng phấn đấu trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt Nam và vì người Việt Nam.

Bên cạnh đó, Korea Life Việt Nam luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thoải mái cho đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính.

Với triết lý kinh doanh được xây dựng dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Tin Tưởng (Trust), Tôn Trọng (Respect) và Sáng Tạo (Innovation). Theo đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để xây dựng và bồi đắp sự tin tưởng của khách hàng, sự tôn trọng của cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội và khuyến khích sự sáng tạo không ngừng thông qua việc phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc khách hàng.

Đóng góp và cống hiến

Không tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, Korea Life Việt Nam đặt mục tiêu lâu dài là sự phát triển lớn mạnh ở cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Hiện tại, Korea Life đang thiết kế những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam, đồng thời triển khai những hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng.

Korea Life Việt Nam cũng đưa ra sứ mệnh của mình là : “Trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất bằng cách góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt Nam thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất”. Với phương châm Tin tưởng, Tôn trọng và Sáng tạo, Korea Life sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính tốt nhất nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng.

Korea Life cũng cam kết: Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng thông qua việc cung cấp những giá trị và dịch vụ hàng đầu; đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm tài chính chất lượng cao và  tạo môi trường làm việc hăng say với chế độ tưởng thưởng xứng đáng nhằm nuôi dưỡng niềm tự hào và tinh thần gắn bó của người lao động đối với công ty.

 

Theo Báo Điện Tử Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam

Comments are closed.