Kinh doanh bảo hiểm phải được Bộ Tài chính cấp phép

(Webbaohiem.net) – Bà Lương Thị Thanh Vân (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Công ty Techcom Advisor có hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhưng không thuộc quản lý của Bộ Tài chính, như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật không?

baohiem24h

 

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 121 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm, trong đó có việc cấp và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định, tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Công ty Techcom Advisor không nằm trong danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Do thông tin của bà cung cấp chưa rõ ràng, Bộ Tài chính không thể trả lời cụ thể về câu hỏi của bà.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty cổ phần TC Advisors, đăng ký hoạt động kinh doanh trong 10 lĩnh vực ngành nghề, trong đó có hoạt động đại lý bảo hiểm.

Trường hợp Công ty cổ phần TC Advisors thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm, đồng thời trong quá trình hoạt động phải tuân thủ các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành về hoạt động đại lý bảo hiểm.

Theo chinhphu.vn

 

Comments are closed.