kimngan.ms@gmail.com. thủ tục ghép sổ bhxh cho người lao động

Xin quý BHXH hướng dẫn giúp tôi thủ tục ghép sổ BHXH cho người lao động khi người này đã từng tham gia BHXH tại Công ty khác và bây giờ chuyển đến làm việc tại Công ty chúng tôi. Chân thành cám ơn!
Thủ tục ghép sổ như sau: Công ty của bạn lập mẫu 03b-TBH và nộp kèm 2 sổ BHXH đã được cấp để BHXH Bình Dương làm thủ tục ghép sổ.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.