Kimchauktbd. Chỉ có sổ khám bệnh có được hưởng chế độ ốm đau

Chào Ban tư vấn! cty em người lao động đi khám bệnh bằng thẻ BHYT. Nhưng không thấy bệnh viện cho mẫu C65-HD. chỉ có 1 cuốn sổ khám bệnh.vậy có được hưởng chế độ ốm đau của BHXH không ạ? trường hợp đi khám nhiều lần bằng thẻ BHYT , thì có được cộng dồn các lần lại để hưởng BH 1 lần không? em cảm ơn!
Theo qui định của Bộ y tế và BHXH Việt Nam thì khi đi khám bệnh cơ sở y tế sẽ cấp giấy chứng nhận nghĩ ốm theo mẫu C65. Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận nghĩ ốm mà chỉ có sổ khám bệnh thì không được thanh toán chế độ ốm đau theo qui định. Nếu nhiều lần được cấp C65 thì có thể cộng dồn 1 lần để thanh toán, tuy nhiên không nên để quá lâu làm ảnh hưởng đến việc thanh toán của Công ty với cơ quan BHXH.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here