Khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp chính sách cần thiết, phù hợp với các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia để khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương bố trí kinh phí trong Chương trình xúc tiến thương mại và chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND các địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (BHTDXK).

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc triển khai thí điểm BHTDXK thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 5/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Khi chương trình thí điểm kết thúc, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để quyết toán theo chế độ quy định.

Chương trình thực hiện thí điểm BHTDXK do Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thực hiện theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 5/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2011- 2013 với mục tiêu thí điểm, đưa ra sản phẩm nghiệp vụ bảo hiểm mới, góp phần bảo hiểm rủi ro trong thanh toán cho thương nhân xuất khẩu, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Qua 3 năm thực hiện, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành liên quan là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, cùng các công ty bảo hiểm, các công ty xuất khẩu, chương trình đã đạt được những kết quả nhất định.

BHTDXK là một giải pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, qua đó góp phần đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động thương mại của quốc gia. Đối với các doanh nghiệp, BHTDXK giúp bảo vệ tài chính cho nhà xuất khẩu trong trường hợp nhà nhập khẩu mất khả năng thanh toán; tăng khả năng tiếp cận và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ trên thế giới.

BHTDXK đặc biệt cần thiết đối với doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường mới, đối tác mới, thị trường có tính rủi ro cao (bất ổn về chính trị, hệ thống luật pháp chưa rõ ràng, có xung đột vũ trang, v.v…). Đối với nền kinh tế, BHTDXK đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ sự phát triển hoạt động tín dụng xuất khẩu an toàn, hiệu quả nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, tạo ra việc làm, tăng thu ngoại hối để cải thiện cán cân thương mại quốc tế.

Theo (Baodientu.chinhphu)

{fcomment}

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here