Khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giúp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong tín dụng xuất khẩu, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và thúc đẩy xuất khẩu.

Nhằm thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu từ năm ngân sách 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 2011/QĐ-TTg tổ chức thực hiện công tác này trong đó nêu rõ vai trò của Bộ Công Thương trong việc khuyến khích các thương nhân xuất khẩu tích cực tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Quyết định nêu rõ bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ngắn hạn nhằm bảo hiểm đối với các rủi ro thương mại và rủi ro chính trị. Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giúp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong tín dụng xuất khẩu, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và thúc đẩy xuất khẩu.

Đối tượng tham gia bảo hiểm là các thương nhân xuất khẩu hàng hoá thuộc hai nhóm hàng: thuỷ sản, gạo, cà phê, rau quả, cao su, hạt tiêu, nhân điều, chè, sắn và các sản phẩm từ sắn cùng với nhóm hàng: dệt may, giày dép, điện tử và linh kiện máy tính, gốm sứ, thuỷ tinh, mây tre cói và thảm, sản phẩm gỗ, sản phẩm chất dẻo…

Giai đoạn 2011-2013, đạt tối đa 3% kim ngạch xuất khẩu được bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Căn cứ xác định phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là mức độ rủi ro, tổn thất (dự kiến), chi phí quản lý và các chi phí khác có liên quan đến rủi ro được bảo hiểm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ triển khai thực hiện thí điểm hoạt động này được bổ trí trong Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quốc gia.

Tại Quyết định, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Khuyến khích các thương nhân xuất khẩu tích cực tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu;

Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu liên quan tới đối tượng, mặt hàng, thị trường khuyến khích xuất khẩu; thường xuyên cung cấp thông tin về các quốc gia, ngành hàng, tổ chức nhập khẩu, thông tin rủi ro thị trường của các thị trường xuất khẩu chủ yếu;

Chỉ đạo Thương vụ hiện diện tại các nước có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm được lựa chọn triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu trong việc thu hồi các khoản nợ và xử lý các vấn đề liên quan./.
PV
Đài Tiếng nói Việt Nam

Comments are closed.