khuatquangthanh1970@yahoo.com.vn

Tôi ?a? thanh toa?n bhxh n?m 2006 , ?ê?n n?m 2007 tôi la?i xin ????c viê?c la?m ta?i công ty cô? phâ?n xây d??ng hud1.02 ?o?ng ta?i quâ?n 2 TPHCM , va? tôi la?i ?o?ng bhxh t?? ?o? ?ê?n nay .Nay tôi muô?n lâ?y la?i quy? th??i gian ?a? ?o?ng bhxh tr???c ?o? co? ????c không ?thu? tu?c nh? thê? na?o mong quy? c? quan cho tôi biê?t nhe?
 Khi đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần như trong đơn bạn đã trình bày thì nay không vì bất cứ lý do nào cho phép bạn nộp lại số tiền để lấy lại quỹ thời gian như bạn đã đề nghị.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.