Không đóng BHTN, quyền lợi được hưởng ra sao?

(BLĐO) – Sau khi chấm dứt công việc tại công ty cũ tôi đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đã được nhận 3 tháng lương cho tổng thời gian đã đóng BHTN là 30 tháng trước đây.

Sau thời gian này, tôi đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 11 tháng với công ty mới nhưng đơn vị này không đóng BHTN. Như vậy sau khi kết thúc hợp đồng lao động tại công ty này mà tôi chưa thể tìm việc mới thì tôi có tiếp tục được hưởng BHTN?

alt

Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật Gia TPHCM, trả lời:

 Hiện tại bạn đang có việc làm nên việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn đã chấm dứt. Theo quy định tại khoản 3 điều 87 Luật Bảo Hiểm xã hội, thì sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng BHTN trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau.

Như vậy, do đơn vị mới không đóng BHTN nên khi kết thúc hợp đồng lao động, thời gian làm việc 11 tháng của bạn sẽ không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện (đóng BHTN 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp).

 Cần lưu ý là nếu DN bạn đang làm việc sử dụng dưới 10 lao động thì không thuộc diện tham gia BHTN. Trong trường hợp này, với hợp đồng lao động thời hạn chỉ có 11 tháng thì khi chấm dứt hợp đồng, bạn cũng không được DN trả trợ cấp thôi việc (vì trợ cấp thôi việc chỉ trả cho người lao động làm việc đủ 1 năm trở lên).

Comments are closed.