Không có giấy chứng nhận bảo hiểm, xe máy bị phạt 100.000 đồng

chay-xe_resize.jpgNgày 16-9, Chính phủ ban hành Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự bị phạt 100.000 đồng; người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe cơ giới tương tự bị phạt 500.000 đồng.

Theo Nghị định, chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định. Chủ xe cơ giới không được đồng thời tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm bắt buộc TNDS trở lên cho cùng 1 xe cơ giới.

Theo Website Chính phủ, từ chối bán bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bị phạt 50 triệu đồng, tổng giám đốc (giám đốc) và người liên quan của doanh nghiệp bảo hiểm bị phạt 10 triệu đồng.

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

T.Tiên

 

Theo Báo Người Lao Động 

Comments are closed.