Không được áp đặt học sinh mua bảo hiểm

hoc_sinh.jpgBộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng không ban hành các văn bản hành chính mang tính định hướng hay giới thiệu tham gia bảo hiểm học sinh tại các doanh nghiệp bảo hiểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà vừa có công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, chỉ đạo triển khai bảo hiểm học sinh. Công văn cho biết thời gian qua, bảo hiểm học sinh đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

 

Tuy nhiên, một số địa phương có hiện tượng sử dụng các biện pháp hành chính như công văn của chính quyền quận, huyện, công văn liên tịch giữa Sở GD&ĐT và các doanh nghiệp bảo hiểm mang tính chất áp đặt học sinh phải mua bảo hiểm của một hoặc một số doanh nghiệp bảo hiểm được chỉ định.

 

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng trên, đảm bảo thực hiện đúng luật, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt là chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới.

(Theo Thanh Niên)

Comments are closed.