khoaptgmhs. Lương bảo hiểm xã hội

Xin chào bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Em có một câu hỏi rất mong bảo hiểm trả lởi dùm em: Hiện em đang là nhân viên một công ty TNHH ( vốn đầu tư người việt nam) hoạt động trên địa bàn tỉnh bình dương. Em ký hợp đồng chính thức ngày 01/10/2009. Với mức lương căn bản là 840.000 đồng. Phụ cấp là 110000 đồng.Tuần làm việc 06 ngày.chế độ nghỉ hằng năm theo luật BHXH. Đó là theo hợp đồng lao động đề ra. Nhưng khi trả lương cho em mức lương thực tế em nhận là 880000 đồng, phụ cấp là 1060000 đồng.Tiền đóng bảo hiểm xã hội là :56.496 đồng, bảo hiểm thất nghiệp là 23.540 đồng. (Nếu trên hợp đồng thì mức đóng bảo hiểm xã hội là: 840000 x 6% =50400 đồng, bảo hiểm thất nghiệp là :840000 x 2.5% = 21000 đồng). Khi hỏi về vấn đề tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp có sự chênh lệch như vậy. Và tiền lương cơ bản tự ý tăng 40000 và giảm phụ cấp 40000 đồng .Đại diện phòng nhân sự công ty trả lời rằng mức đóng bảo hiểm xã hội công ty ký với bảo hiểm xã hôi bình dương với mức lương của em là 941600 đồng. Chứ không phải là 840000 đồng như trong hợp đồng. Vậy đại diện công ty trả lơi cho em như vậy là đúng hay sai.khi mà em chỉ nhận lương căn bản thực tế là 840000 đồng.Nhưng lại phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp là 941600 đồng (công ty ký trả tiền BHXH và BHTT với bảo hiểm xã hội bình dương). Như em đòi quyền lợi được hưởng mức lương cơ bản là 941600 đồng là đúng hay sai ? Rất mong bảo hiểm xã hội giải đáp giùm em. em cảm ơm rất nhiều !
Việc trình bày của bạn là vì Cty có điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội nhưng không thông báo cho bạn việc đóng BHXH – BHTN với mức lương 941.600 đồng là việc là đầy trách nhiệm của Cty khi thực hiện chế độ BHXH . Vì với mức đóng cao sau này bạn hưởng tiền BHXH-BHTN cao.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.