Khi ốm đau, được hưởng chế độ thế nào?

Người lao động bị ốm đau được hưởng trợ cấp BHXH như thế nào theo quy định của Luật BHXH? Nếu bị bệnh phải điều trị dài ngày thì có được hưởng quyền lợi không?

alt

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:

Theo quy định của pháp luật BHXH, người lao động có tham gia BHXH, khi ốm đau được hưởng tiền lương theo công thức như sau:

– Mức hưởng chế độ ốm đau bằng tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, chia cho 26 ngày, nhân 75% và nhân với số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau.

Tỷ lệ tiền lương được hưởng khi ốm đau được tính như sau:

+ Bằng 75% với thời gian tối đa là 180 ngày trong một năm;

+ Bằng 65% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 45% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

– Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

– Trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày sau 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị mà khi tính có mức hưởng chế độ ốm đau trong tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung.

(NLĐO).

Comments are closed.