Khi nào chủ xe cơ giới mua bảo hiểm không được bồi thường?

altThạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật số 5 quốc gia) đã có những tư vấn cho chủ xe cơ giới về quyền lời và nghĩa vụ khi mua bảo hiểm.Theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 thuộc Điều 6 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16-9-2008 của Chính phủ và Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành, chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Ngoài ra, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện với các loại hình sau: bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe; bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới; bảo hiểm người ngồi trên xe…

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, đối với chủ xe cơ giới chỉ mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự thì không được bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau: Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại; lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới; lái xe không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe; thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại; thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn, thiên tai; thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm…


NDHMoney.vn


Comments are closed.