Khám chữa bệnh vượt, trái tuyến ở cơ sở y tế ngoài công lập

Bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán

altNgày 22-2, Bảo hiểm xã hội TP.HCM có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại TP.HCM về việc khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến.

Theo văn bản này, đối với bệnh nhân đi khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến ở các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập sẽ được Bảo hiểm xã hội TP thanh toán như sau: thanh toán 30% chi phí đúng quy định nếu các dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến trung ương; 50% nếu các dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến tỉnh và 70% đối với các dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện.

Văn bản này thay thế văn bản Bảo hiểm xã hội TP.HCM ký ngày 2-2 (không thanh toán bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân đến khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến ở cơ sở y tế ngoài công lập).

(Tuổi Trẻ Online).

Comments are closed.