Japan Post mạnh tay chi 2,6 tỉ USD mua cổ phần công ty bảo hiểm Aflac của Mỹ

Japan Post Holdings sẽ chi khoảng 300 tỉ yên (2,64 tỉ USD) để mua 7 – 8% cổ phần công ty bảo hiểm Aflac của Mỹ, trong mục tiêu biến Aflac thành một công ty liên kết trong 4 năm tới, Nikkei đưa tin.

Nhật bản

Động thái này là một phần của kế hoạch mở rộng kinh doanh ra nước ngoài trong bối cảnh thị trường trong nước bị thu hẹp.

Công ty dịch vụ bưu chính Nhà nước của Nhật Bản sẽ thực hiện giao dịch mua thông qua ngân hàng ủy thác và đưa Aflac trở thành một đơn vị liên kết. Theo đó, thu nhập của Aflac sẽ được hạch toán vào Japan Post Holdings theo tỉ lệ phần trăm sở hữu.

Xem thêm: bảo hiểm sức khỏeBảo hiểm thai sảnbảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Đơn vị liên kết này của hãng bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản sẽ chuyên bán bảo hiểm ung thư.

Japan Post Holdings hy vọng kế hoạch sẽ được phê duyệt vào cuối tháng 12 năm nay và hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu vào cuối năm 2019.

Mỹ cấm các chính phủ nước ngoài gây ảnh hưởng đến các công ty bảo hiểm nhân thọ. Japan Post Holdings vẫn thuộc sở hữu nhà nước, do đó sử dụng ngân hàng ủy thác.

Các quy tắc sở hữu cổ phần của Aflac có nghĩa là quyền biểu quyết của cổ đông tăng lên tối đa 20% sau khi cổ phần của đó được giữ trong một khoảng thời gian xác định.

Japan Post Holdings đặt mục tiêu tận dụng quy tắc này để trở thành cổ đông lớn nhất, khi dự định nắm giữ cổ phầm trong 4 năm và biến công ty Aflac thành thành viên của tập đoàn.

Sau khi đầu tư, công ty Nhật Bản có kế hoạch mở rộng các sản phẩm bảo hiểm ung thư của Aflac được bán tại quầy bưu điện, bên cạnh cùng phát triển các sản phẩm mới và hợp tác quản lý tài sản với công ty bảo hiểm.

Ngoài ra, một ý tưởng khác đang được xem xét là cùng đầu tư ở Nhật Bản và nước ngoài trong các lĩnh vực mà hai công ty có thể hợp tác.

Theo VietNamBiz