Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện

lao_dong_1_resize.jpgMức điều chỉnh được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hàng năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134 về việc Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định gồm 7 điều quy định việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội áp dụng đối với đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 134 của Chính phủ được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố hàng năm. 

 Nghị định cũng qui định chi tiết về kinh phí thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; nhiệm vụ hướng dẫn và thi hành Nghị định này của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định này…../.

Theo VOVNEWS.VN


 

Comments are closed.