Điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm y tế từ 1-9

bhyt2.jpgV?n phòng Chính ph? v?a ra Thông báo s? 128/TB-VPCP k?t lu?n c?a Phó Th? t??ng Nguy?n Sinh Hùng v? qu?n lý Qu? B?o hi?m y t?.

 

Theo đó các bộ, ngành và các địa phương phải bảo đảm nguồn tài chính để phục vụ việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được cung ứng thuốc và các dịch vụ y tế kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ Bảo hiểm y tế để thực hiện từ ngày 1-9-2008 theo hướng điều chỉnh mức đóng của các nhóm đối tượng phù hợp với mức chi phí thuộc phạm vi quyền lợi khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện

 

chính sách xã hội do ngân sách nhà nước hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt quỹ như thời gian vừa qua. Đồng thời xây dựng các cơ chế kiểm soát, chống lạm dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ, có cơ chế kiểm soát chi phí y tế từ tuyến 2.

 

Theo Hà Nội mới

Comments are closed.