IMM Japan hỗ trợ 1.000 xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

H??ng ?ng Ngày Qu?c t? ng??i khuy?t t?t (3/12), t?i tr? s? B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i ?ã di?n ra l? ti?p nh?n 1.000 xe l?n do Hi?p h?i ?ào t?o ngu?n nhân l?c qu?c t? các doanh nghi?p v?a và nh? Nh?t B?n (IMM Japan) tài tr?. Tham d?, có B? tr??ng Nguy?n Th? Kim Ngân; Ch? t?ch IMM Japan Kyoei Yanagisawa.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp của IMM Japan đối với Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc tiếp nhận 1.000 tu nghiệp sinh Việt Nam sang thực tập tại Nhật Bản theo thỏa thuận đã được hai bên ký ngày 26/8/2009. Đến nay, đã có trên 600 tu nghiệp sinh là lao động thuộc nhiều huyện nghèo trong cả nước được IMM Japan đưa về thực tập tại các nhà máy và công ty thành viên của mình. Số lao động đang được thực tập đều có những thay đổi tích cực, đặc biệt là về trình độ kỹ thuật và ý thức lao động. Bộ đã có những phương án tạo việc làm cho số lao động trên khi họ trở về.


 

Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc IMM Japan đã hỗ trợ 1.000 chiếc xe lăn, cùng 15 bộ máy tính dành tặng cho người khuyết tật tại Việt Nam lần này, cũng như 400 bộ xe lăn đã được trao tặng vào tháng 4 vừa qua. Bộ sẽ trao những tặng phẩm trên đến tận tay những người khuyết tật, đặc biệt là những người khuyết tật đang cư trú tại các tỉnh bị thiệt hại nặng do đợt bão lụt gây ra tại miền Trung như Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

 

Ông Kyoei Yanagisawa cho biết, số tặng phẩm trên do lòng hảo tâm của các thành viên trong hiệp hội đóng góp, nhằm chia sẽ những khó khăn với những người khuyết tật Việt Nam với mong muốn nó sẽ trở thành những công cụ hữu ích giúp họ hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

 


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.