huydo1971. Nghỉ phép năm và trợ cấp thai sản

Nhân viên nữ A dự kiến ngày sanh là ngày 20/3/2010, nhân viên nộp đơn xin nghỉ phép năm tử ngày 21/3 đến 31/3 và đã được duyệt. Ngày 20/3, nhân viên A vào bệnh viện sanh và đăng ký hưởng trợ cấp thai sản kể từ ngày này. Câu hỏi: Theo quy định, Công ty có thể thanh toán đủ nguyên lương tháng 3/2010 (gồm cả những ngày phép năm) cho nhân viên A?
Theo qui định những ngày làm việc đều phải trả lương cho người lao động, trong trường hợp của bạn thời gian nghĩ và hưởng chế độ thai sản thì không nên hưởng phép năm.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.