Huy động 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

altNăm 2012, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện.

Đối tượng trọng tâm là khu vực lao động nông thôn, lao động trong cơ sở sản xuất nhỏ. Ngoài ra, hai đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tham gia BHYT bắt buộc. Bộ Y tế, BHXH VN sẽ tăng cường quản lý Quỹ BHYT, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; quy định chặt chẽ hơn việc kê khai danh mục thuốc, chỉ định dịch vụ y tế nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT.

Phó Tổng GĐ BHXH VN Nguyễn Minh Thảo cho biết, do chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, nhiều địa phương đã có hiện tượng lạm dụng chỉ định, như Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình, Tuyên Quang, khiến nguồn thu BHYT không đủ chi, mặc dù chi phí mua thẻ đã tăng. Năm 2011, BHXH VN phối hợp với ngành y tế thanh tra tại 7 địa phương, đã yêu cầu xuất toán 54 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh sai quy định. Báo cáo của 59 cơ quan BHXH địa phương cũng cho biết đã thu hồi về quỹ 81 tỷ đồng, từ chối thanh toán 13 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh sai quy định.

(HNM).

Comments are closed.