huonglee84@yahoo.com. Lãnh trợ cấp BHXH 01 lần vào 01/2011 vậy tôi có được truy lãnh thêm lần 02 không ?

Em tham gia BHXH được 05 năm từ tháng 01/2005 – tháng 12/2009 đến tháng 01/2011 em đã làm đơn xin hưởng BHXH 01 lần rồi, nhưng em nghe mọi người nói vẫn còn được truy lãnh thêm hai lần nữa ( truy lãnh theo NĐ số 83 ) nhưng em không hiểu đối tượng như thế nào được truy lĩnh. Vậy anh chị cho em hỏi vấn đề này có đúng không? nếu được truy lãnh thì thời gian bao lâu em co thể nộp lại sổ để lãnh lần 2. Em xin chân thành cảm ơn
 Về mức hưởng trợ cấp 1 lần thì căn cứ vào số tiền lương và số tháng đóng BHXH nhân với hệ số trượt giá, tuy nhiên do Bộ Lao động TBXH và Bộ tài chính thống nhất thông thường vào tháng 1, tháng 2 hàng năm mới công bố mức trượt giá. Trong trường hợp đã lĩnh trợ cấp 1 lần sẽ được Cơ quan BHXH đóng dấu vào sổ BHXH là được truy lĩnh. Như vậy do lĩnh trợ cấp 1 lần vào tháng 1, tháng 2 chưa tính trượt giá cho nên vào tháng 3 bạn có thể liên hệ với nơi mà bạn đã nhận trợ cấp 1 lần trước đây để được hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên phải hiểu rằng nếu số tiền đóng BH lớn hoặc thời gian đóng dài thì tỷ lệ trượt giá cao và ngược lại thì tỷ lệ trượt giá sẽ rất thấp có khi bạn chỉ nhận được 10.000 đ đến 20.000 đ.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.