Hướng tới CPTPP, Nhật Bản thành lập công ty bảo hiểm thương mại tại Việt Nam

NEXI, hợp tác với 3 công ty Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Nipponkoa Insurance và Mitsui Sumitomo Insurance, sẽ bảo lãnh các khoản tái bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm thương mại này sẽ đảm bảo lên đến 90% các khoản lỗ.

3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn của Nhật Bản sẽ đưa ra gói bảo hiểm thương mại mới để hỗ trợ những công ty Nhật Bản vào Việt Nam, với sự giúp đỡ từ công ty 100% vốn nhà nước Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tu Nippon ( Nippon Export and Investment Insurance – NEXI).

Hướng đến Hiệp định CPTPP được kí bởi 11 quốc gia bao gồm Nhật Bản và Australia sắp có hiệu lực, bước đi này nhằm củng cố hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp của Nhật Bản trong khu vực tư nhân và công cộng ở Việt Nam, được dự đoán là sẽ trở thành một cơ sở sản xuất mới.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe Libertybảo hiểm cho bébảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Nipponkoa Insurance và Mitsui Sumitomo Insurance là 3 công ty sẽ tham gia vào bảo hiểm thương mại. Sản phẩm này sẽ đảm bảo thanh toán cho những khoản thanh toán không chắc chắn cho những công ty liên doanh của Nhật Bản ở Việt Nam khi họ xuất khẩu những sản phẩm đến các quốc gia nằm trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, các quốc gia Trung và Nam Mỹ và những nơi khác, nhưng không gồm Nhật Bản.

NEXI hợp tác với 3 công ty này, sẽ bảo lãnh các khoản tái bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm thương mại này sẽ đảm bảo lên đến 90% các khoản lỗ.

3 công ty này mạnh trong bảo hiểm đường biển, chuyên bù đắp cho những khoản lỗ do tai nạn trong vận chuyển sản phẩm và những tình huống khác, cũng như bảo hiểm cháy nổ. Nhưng họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá khả năng trả nợ của những công ty ở các quốc gia mới nổi. Do đó, họ sẽ theo kiến thức thực tế của NEXI.

Trong nhiều trường hợp ở Việt Nam, các công ty liên doanh Nhật Bản không đủ nhân viên. Họ phải đối mặt với những vấn đề như khó khăn trong việc xác minh khả năng thanh toán của người đồng nhiệm của họ ở nơi xuất khẩu.

Dự đoán rủi ro sẽ giảm bằng cách sử dụng bảo hiểm thương mại, góp phần dễ dàng trong việc tìm kiếm nhiều thi trường xuất khẩu hơn.

Mô hình tương tự cũng từng được giới thiệu ở Singapore, Thái Lan và các quốc gia khác. Khi sự chú ý được đổ dồn vào Việt Nam trước hiệu lực của CPTPP, một hệ thống thế này được quyết định sẽ thành lập ở đây.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng