Hưởng tiền bhxh và bhtn

Chào anh chị, Nhờ anh chị BHXH tình Bình Dương giải đáp giúp em một số câu gỏi sau; Từ tháng 03 năm 2003–>tháng 05 năm 2007 em có tham gia BHXH ở cty nước ngoài tại TPHCM, nhưng sau đó em xin nghi việc và xin làm cho một cty Tư nhân tham gia BHXH tại BHXH tỉnh Bình Dương từ tháng 02 năm 2008 đến nay. Nhưng bây giờ em định thôi việc, em muốn lãnh tiền BHXH và BHTN thì khoảng bao lâu em mới được nhận tiền?

Có phải khi em có quyết đinh thôi việc tại cty thì em phải đăng ky thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm trong vòng một tuần và phải bổ sung những chứng từ gì thì hợp lệ?có phải trong vòng 1 năm mà em chưa có việc làm thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?và cách tính hưởng BHXH và BHTN thì như thế nào? Em xin chân thành cám ơn.

Khi thôi việc NLĐ phải đăng ký với TTGTVL trong vòng 7 ngày tính từ ngày thôi việc khi đi đăng ký mang theo quyết định thôi việc và trong vòng 15 ngày tính từ ngày đăng ký phải nộp hồ sơ cho TT GTVL.

Hồ sơ gồm có sổ BHXH được bảo lưu. Mức trợ cấp nếu đóng BHTN từ 12 đến dưới 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức đóng BHTN bình quân của 6 tháng trước khi nghỉ việc.

Về trợ cấp BHXH 1 lần thì sau 1 năm nếu không có việc làm mới thì nhận BHXH tại các huyện, thị nơi cư trú. Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần mỗi năm bằng 1,5 tháng lương bình quân.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.