Hưng Yên áp dụng quy định đóng bảo hiểm mới

Với sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, việc tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia đóng Bảo hiểm y tế lên 100% là mục tiêu đang được các ngành chức năng Hưng Yên phấn đấu thực hiện. Đây là năm đầu tiên, tỉnh Hưng Yên áp dụng quy định đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, chuyển từ hình thức tự nguyện sang có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế.

Hiện tại, công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang được các trường tích cực triển khai. Năm học này, đóng Bảo hiểm y tế được chia làm 2 mức. Mức một; áp dụng cho đối tượng học sinh, sinh viên khu vực thành phố đóng 120.000 đồng/năm, khu vực nông thôn 100.000 đồng/năm. Mức hai: đóng bằng 3% mức lương tối thiểu do nhà nước quy định tại thời điểm đóng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng đối với hoc sinh, sinh viên thuộc diện cận nghèo và hỗ trợ tối thiểu bằng 30% đối với các đối tượng còn lại./.
TTXVN
Nguồn VOV

Comments are closed.