huelang1984@yahoo.com.vn.

Cho em hỏi về việc lãnh tiền BHXH. Lúc trước em làm công ty TNHH Lien Doanh Chi Hung em đã thôi việc từ cuối tháng 11 nam 2008, đến nay được gần 1 năm thì cuối tháng 11 nam 2009 em có thể lãnh tiền đúng không? Nhưng hiện tại em không có ở Việt Nam, em đã lập gia đình định cư sang nước khác, nhưng trước khi đi em có viết giấy uỷ quyền cho gia đình em nhận dùm nhưng chỗ gia đình em ở lúc trước chỉ là xã bây giờ đổi thành thị trấn, nên em sợ giấy uỷ quyền cũ không khớp với địa chỉ hiện tại của gia đình em. Nên em muốn hỏi BHXH như tới ngày lãnh mà mình không lãnh thì bên BHXH có gia hạnlà thời gian bao nhiêu ngày lãnh thì được? cho em biết cụ thể để em có thể sắp xếp thời gian về nước?
Khi đi định cư ở nước ngoài lẽ ra bạn sẽ được giải quyết ngay trợ cấp một lần về BHXH, tuy nhiên bạn chưa nhận tiền và uỷ quyền cho người khác, thời hạn như bạn trình bày là quá 6 tháng. Vì vậy giấy uỷ quyền đã hết hiệu lực .

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.