htglai. Muốn BHYT trong thời gian nghỉ thai sản

Thẻ BHYT của tôi có thời hạn đến ngày 31/12/2011. Tôi nghe nói trong thời gian nghỉ thai sản thì không phải đóng BHYT. Nhưng tôi vẫn muốn đóng BHYT trong thời gian nghỉ thai sản để khám chữa bệnh. Vậy tôi phải làm nhưng thủ tục gì để được đóng BHYT và tôi phải đóng theo tỷ lệ như thế nào. Nhờ quý cơ quan giải đáp thắc mắc giùm

Hiện nay chưa có quy định rõ ràng việc này tuy nhiên để tiện cho các bà mẹ khi sanh thì nên đóng BHYT tại công ty mức đóng như trướcđây tại công ty hợăc bạn có thể đóng tại xã nhưng rất phức tạp với mức thấp hơn

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.