HSBC Việt Nam cung cấp bảo hiểm sức khỏe

hsbc2.jpgNgân hàng TNHH m?t thành viên HSBC (Vi?t Nam) v?a gi?i thi?u ra th? tr??ng gói s?n ph?m B?o hi?m s?c kh?e MedicalCare dành cho khách hàng cá nhân và EmployeeCare dành cho khách hàng doanh nghi?p.

Hai sản phẩm mới này tiếp nối chuỗi các sản phẩm được ngân hàng HSBC và đối tác chiến lược Bảo Việt hợp tác, phân phối thành công trước đó, như Bảo hiểm Xe ô tô và nhà ở, Bảo hiểm an toàn cá nhân, An gia tài lộc và Sinh mạng cá nhân cho khách hàng cá nhân; dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và Bảo hiểm nhân sự chủ chốt cho khách hàng doanh nghiệp. 

Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe MedicalCare và EmployeeCare bao gồm cả chi phí phẫu thuật và điều trị nội trú trong 24 giờ/ngày và 7 ngày trong tuần, bất kể trường hợp khách hàng được bảo hiểm đang ở công ty, nhà riêng hay đi công tác, du lịch. Các quyền lợi cộng thêm bao gồm bảo hiểm trong các trường hợp điều trị ngoại trú, bồi thường thu nhập, chăm sóc sản khoa, nha khoa và các trường hợp di tản cấp cứu. Khách hàng được hỗ trợ đường dây nóng 24 giờ và tùy ý lựa chọn bác sĩ và bệnh viện thích hợp.

HSBC cũng cung cấp tiện ích tự khấu trừ tiền phí hàng năm vào tài khoản, tự động gia hạn hợp đồng và quyền tự chọn mở rộng đối tượng bảo hiểm cho các thành viên trong gia đình trong cùng một hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, khách hàng có thể mở rộng phạm vi bảo hiểm sang nhiều nước và vùng lãnh thổ khác tại châu Á với một khoản phí cộng thêm. 

Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp còn hưởng sự tiện lợi từ việc thanh toán trực tiếp bởi công ty bảo hiểm khi sử dụng thẻ bảo hiểm MedicalCare và EmployeeCare tại các bệnh viện nằm trong hệ thống thanh toán trực tiếp của Tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

 

N.H (Hà Nội mới)

Comments are closed.