HSBC và VNPost bắt tay hợp tác

 ICTnews – HSBC sẽ cung cấp dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm cho Công ty Bảo Việt nhân thọ từ các đại lý bảo hiểm tại hơn 1.600 bưu cục của VNPost trên toàn quốc.

Các khách hàng cá nhân của HSBC có thể thanh toán cho thẻ tín dụng cũng như thực hiện các loại thanh toán khác ở các bưu cục của VNPost thay vì phải đến ngân hàng.

Bên cạnh đó, HSBC sẽ hỗ trợ VNPost kinh nghiệm quản lý tiền tệ toàn diện. Sự hợp tác giữa HSBC và VNPost dựa trên thế mạnh của VNPost về mạng lưới rộng khắn và sự am hiểu thị trường trong nước sẽ bổ trợ cho hệ thống thanh toán của HSBC, giúp khách hàng tiếp cận những kênh thanh toán thay thế đa dạng và tiết kiệm chi phí như máy ATM và Dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên để triển khai thỏa thuận hợp tác mà VNPost và HSBC đã ký kết ngày 14/9/2009.

P.V

Comments are closed.