HSBC mở rộng thêm dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng cá nhân

hsbc_resize.jpg

 

 

Ngoài hai sản phẩm mới này, hệ thống sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt do HSBC cung cấp đến các khách hàng cá nhân còn bao gồm sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân, Bảo Hiểm Xe và Bảo Hiểm Nhà.

Ông Tom Tobin, Tổng giám đốc của Ngân hàng HSBC tại Việt Nam, cho biết: “HSBC và Bảo Việt cam kết cung cấp cho các khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn đa dạng trong các dịch vụ bảo hiểm cho tương lai tài chính gia đình. Việc phân phối các sản phẩm mới thể hiện mối quan hệ hợp tác đang ngày càng phát triển giữa HSBC và đối tác chiến lược Bảo Việt. Mối quan hệ hợp tác này mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và là một ví dụ điển hình về việc các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước có thể và cần hợp tác với nhau như thế nào.”

An Gia Tài Lộc là sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thương tật cùng với các khoản tiết kiệm được đảm bảo với thời hạn bảo hiểm linh hoạt. Bảo Hiểm Sinh Mạng Có Thời Hạn thuần túy là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với chi phí cạnh tranh.

Với An Gia Tài Lộc, người tham gia bảo hiểm có thể chủ động xác định số tiền dự kiến tiết kiệm trong tương lai hoặc lựa chọn số tiền đóng định kỳ thông qua một khoản tiết kiệm thời hạn 9, 12, 15, 18 hoặc 21 năm. Một trong những lợi ích chính của sản phẩm này là số tiền dự kiến tiết kiệm ban đầu sẽ được đảm bảo gia tăng 5% mỗi năm. Người tham gia bảo hiểm sẽ nhận số tiền bảo hiểm gia tăng nếu không có yêu cầu bồi thường nào phát sinh trong thời gian hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực. Thêm vào đó, 20% số tiền dự kiến tiết kiệm ban đầu sẽ được đảm bảo chi trả sau mỗi 3 năm, người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn rút tiền mặt hoặc tiếp tục tích lũy.

Nếu người được bảo hiểm không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn hoặc tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, người tham gia bảo hiểm hoặc người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền bảo hiểm gia tăng. Điều này giúp đảm bảo người được bảo hiểm và gia đình sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính trong trường hợp không may có thương tật hoặc tử vong.

Bảo Hiểm Sinh Mạng Có Thời Hạn dành cho đối tượng khách hàng từ 18-60 tuổi, nhưng không quá 70 tuổi khi thời hạn bảo hiểm kết thúc. Nếu người được bảo hiểm không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn hoặc tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền bảo hiểm đã lựa chọn. Có hai tiện ích tùy chọn thêm cho khách hàng là bảo hiểm chấn thương do tai nạn và bảo hiểm chi phí phẫu thuật cho phép người được bảo hiểm nhận được số tiền bảo hiểm trong trường hợp bị thương do tai nạn hoặc có nhu cầu phẫu thuật vì bệnh tật hay tai nạn. Những tiện ích này có thể được bổ sung thêm vào cả hai sản phẩm An Gia Tài Lộc và Bảo Hiểm Sinh Mạng Có Thời Hạn.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt, khẳng định: “Tại Việt Nam nhu cầu về các sản phẩm liên kết bảo hiểm và ngân hàng ngày càng tăng Với sự hỗ trợ của Bảo Hiểm HSBC, chúng tôi tập trung đáp ứng nhu cầu được bảo vệ, hoạch định tài chính tương lai cho gia đình của khách hàng, đặc biệt là những khoản tiết kiệm có kỳ hạn dài và quỹ giáo dục cho con em của họ. Sự hợp tác này dựa trên thế mạnh của một thương hiệu toàn cầu đáng tin cậy HSBC cùng với lợi thế về hệ thống mạng lưới trên thị trường nội địa cũng như sự am hiểu về sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt”.

Thông qua việc giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm, khách hàng tại Việt Nam của ngân hàng HSBC giờ đây có thể thực hiện các nhu cầu giao dịch ngân hàng và bảo hiểm một cách thuận tiện tại cùng một địa điểm và có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng tài chính của mình.

Theo Báo Công Thương Online

 

Comments are closed.