HSBC hoàn thành thâu tóm AXA Singapore

(Webbaohiem) – HSBC Insurance (Châu Á Thái Bình Dương) Holdings, công ty con thuộc sở hữu gián tiếp của HSBC Holdings (HSBC), đã hoàn tất việc mua lại 100% vốn cổ phần đã phát hành của AXA Insurance Pte Limited (AXA Singapore) trị giá khoảng 529 triệu đô la Mỹ.

HSBC thâu tóm axa singapor

Ông Surendra Rosha, Đồng Giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của HSBC, nhận xét: “Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng ở Châu Á, tỷ lệ tiết kiệm cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế linh hoạt đang tạo ra những cơ hội to lớn trong ngành quản lý tài sản của khu vực. Việc mua lại AXA Singapore đã thúc đẩy đáng kể khả năng của chúng tôi, với tư cách là một ngân hàng tập trung vào châu Á, phục vụ nhu cầu quản lý tài sản và bảo vệ của người dân trong khu vực năng động này, đồng thời thực hiện tốt hơn nữa chiến lược trở thành nhà quản lý tài sản hàng đầu châu Á”.

Ông Kee Joo Wong, Giám đốc điều hành HSBC Singapore, cho biết thêm: “Việc mua lại này không chỉ là để mở rộng khả năng bảo hiểm tại Singapore, mà còn nhằm xây dựng một nền tảng quản lý tài sản và ngân hàng toàn diện hơn cho cả khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp. Khi chúng tôi tích hợp hai nghiệp vụ bảo hiểm, khách hàng có thể mong đợi được cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc sức khỏe, quản lý tài sản và ngân hàng”.

Hoạt động của AXA Singapore bổ sung cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại địa phương của HSBC Insurance (Singapore). Cơ sở khách hàng doanh nghiệp và bán lẻ lớn của AXA Singapore, nhiều kênh phân phối và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung sẽ cho phép HSBC mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài sản của mình tại Singapore. AXA Singapore là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 8 tại Singapore theo phí bảo hiểm khai thác mới hàng năm, công ty bảo hiểm tài sản và thiệt hại (P&C) lớn thứ 5 theo tổng phí bảo hiểm và là công ty hàng đầu về bảo hiểm sức khỏe.

Việc kết hợp hai doanh nghiệp sẽ làm cho pháp nhân hợp nhất trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 7 (dựa trên phí bảo hiểm mới hàng năm) và công ty bảo hiểm sức khỏe GI bán lẻ lớn thứ 4 (dựa trên tổng phí bảo hiểm) ở Singapore.

Trần Lâm (chuyển ngữ).