HSBC – Bảo Việt cung cấp sản phẩm bảo hiểm mới…

hsbc_resize.jpgHSBC và Bảo Việt đã liên kết giới thiệu 2 sản phẩm: Bảo hiểm tài sản và Bảo hiểm nhân sự chủ chốt. Đây là bước phát triển kế tiếp của hai đối tác trong việc đa dạng hóa các sản phẩm giúp bảo vệ hoạt động kinh doanh của các khách hàng doanh nghiệp.

Bảo hiểm tài sản giúp bảo vệ một doanh nghiệp trước những mất mát hoặc tổn thất tài sản bất ngờ xảy ra trong những tình huống rủi ro được bảo hiểm như hỏa hoạn, trộm cắp và hư hỏng thiết bị. Thông qua xác định những rủi ro tiềm ẩn mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ sở hữu các cao ốc, thiết bị máy móc, kho hàng và các tài sản khác có thể tham gia mua hợp đồng bảo hiểm tài sản toàn diện do HSBC cung cấp để an tâm khi xảy ra những tình huống bất ngờ – bên cạnh việc được bồi hoàn cho nguồn thu nhập bị mất do việc kinh doanh bị gián đoạn.

Thông qua việc xác định giá trị của các nhân sự quan trọng của mình – là các chủ doanh nghiệp, giám đốc, cộng sự, giám đốc dự án hoặc các thành viên trong doanh nghiệp mà sự vắng mặt của họ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khả năng chi trả các khoản vay cho các hoạt động kinh doanh, một doanh nghiệp có thể mua Bảo hiểm nhân sự chủ chốt để giảm bớt gánh nặng tài chính trong trường hợp doanh nghiệp mất đi nhân sự chủ chốt. Trong trường hợp nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp không may bị bệnh hoặc tai nạn, một khoản tiền cố định sẽ được chi trả để bồi thường và trang trải các khoản chi phí phẫu thuật với các lựa chọn khác nhau trong trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn..

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Tổng giám đốc Bảo Việt Nhân Thọ – cho biết: “Ngày càng có nhiều doanh nghiệp xem trọng việc đầu tư vào con người hơn và thực tế cho thấy cả tài sản và nhân sự chủ chốt đều đóng vai trò quan trọng như nhau đối với một doanh nghiệp. Đây cũng là lý do chúng tôi đồng loạt giới thiệu 2 sản phẩm trên, nhằm đem đến một giải pháp bảo vệ toàn diện cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”. Cùng chia sẻ nhận định trên, ông Trần Trọng Phúc – Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt – cho biết thêm “Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục hợp tác với HSBC nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp cũng như cung cấp các giải pháp bảo hiểm cho cộng đồng kinh doanh năng động ngày nay”.

Theo Báo Điện Tử Thông Tin Thương Mại

Comments are closed.