HOSE sẽ hợp nhất vào HNX?

Đến thời điểm này, định hướng hợp nhất 2 Sở đã rõ nét, nhưng việc HNX hợp nhất vào HOSE hay HOSE hợp nhất vào HNX vẫn chưa được định hình.

Sau thông tin về khả năng sẽ sáp nhập 2 Sở GDCK tại Việt Nam, nhiều chuyên gia đã có những bình luận trái chiều về vấn đề này. Tuy nhiên, vấn đề đã trở nên rõ nét hơn khi Bộ Tài chính vừa công khai quan điểm sẽ hợp nhất 2 Sở GDCK.

Báo cáo tại Hội nghị ngành tài chính ngày 24/12 vừa qua, Bộ Tài chính nhận định, việc duy trì hoạt động của 2 Sở GDCK đã góp phần phát triển TTCK, nhưng điều này cũng làm cho TTCK bị chia cắt.

alt

Định hướng hợp nhất 2 Sở GDCK đã rõ nét

Hiện nay, trên 2 Sở GDCK có 3 thị trường cổ phiếu (2 thị trường niêm yết tại 2 Sở GDCK và 1 thị trường cổ phiếu chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội), bên cạnh đó còn có hình thức chuyển quyền sở hữu cho các chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niết yết (hoặc chưa đăng ký giao dịch). Tình trạng này đã dẫn đến sự không thống nhất trong việc quản lý thị trường, đặc biệt là công tác quản trị công ty, công bố thông tin của các doanh nghiệp, làm tăng chi phí xã hội. 

Bộ Tài chính cho biết, một trong những nhiệm vụ thời gian tới là tái cấu trúc tổ chức thị trường, tái cấu trúc các Sở GDCK theo các mục tiêu phát triển dài hạn của TTCK trong Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam 2011 – 2020, bảo đảm thị trường hoạt động lành mạnh, ổn định, vững chắc, được quản lý.

Thị trường sẽ có cơ cấu sản phẩm đa dạng, hoàn chỉnh, nhiều cấp độ, vừa có sự thống nhất về sản phẩm giao dịch, vừa có sự chuyên nghiệp, chuyên biệt hóa trong dịch vụ cung cấp; hoạt động thanh toán bù trừ an toàn.

Việc cơ cấu lại Sở GDCK, Bộ Tài chính dự kiến thực hiện theo hướng hợp nhất, phù hợp với xu hướng mô hình tổ chức và hoạt động của Sở GDCK trên thế giới và khu vực.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán phục vụ cho việc lưu ký, thanh toán bù trừ, đồng thời phát triển hệ thống và sản phẩm nghiệp vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.

Bộ Tài chính dự kiến, Đề án tái cấu trúc TTCK sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến về chủ trương ngay trong năm 2011. Đến quý I/2012 sẽ xây dựng đề án chi tiết trên cơ sở đánh giá kỹ thực trạng và rà soát các quy định pháp luật liên quan đến quá trình tái cấu trúc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc thực hiện tái cấu trúc thị trường giao dịch chứng khoán, bao gồm cả tái cấu trúc các Sở GDCK, phân định khu vực thị trường cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh sẽ diễn ra trong giai đoạn 2012 – 2015.

Sở GDCK TP. HCM (HOSE) mở cửa hoạt động từ tháng 7/2000, còn Sở GDCK Hà Nội (HNX) mở cửa sau đó 5 năm – tháng 3/2005, với mô hình đầu tiên đều là Trung tâm GDCK.

Hai tổ chức này đều có sứ mệnh xây dựng và tổ chức thị trường niêm yết, tạo kênh dẫn vốn trung và dài hạn, đồng thời hướng đến mục tiêu minh bạch hoạt động của DN, của nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, trước một số bất cập phát sinh, UBCK đã nghiên cứu đề án tái cấu trúc Sở GDCK hơn 1 năm nay theo 2 hướng. Một là sẽ lập nên 1 công ty nhà nước quản lý 2 Sở theo mô hình công ty mẹ – con; hai là hợp nhất 2 Sở.

Đến thời điểm này, định hướng hợp nhất 2 Sở đã rõ nét, nhưng việc HNX hợp nhất vào HOSE hay HOSE hợp nhất vào HNX vẫn chưa được định hình.

Điểm băn khoăn lớn nhất trong phương án hợp nhất 2 Sở là sẽ tạo nên vị thế Sở độc quyền tuyệt đối sau hợp nhất. Một số nguồn tin cho biết, cùng với quá trình hợp nhất 2 Sở, sẽ có sự thay đổi nhất định về nhân sự lãnh đạo ngành chứng khoán, được công bố trong thời gian ngắn tới.

(ĐTCK-online)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here