Hợp tác xã bảo hiểm, tại sao không? (webbaohiem)

(ĐTCK-online) Dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được đưa ra lấy ý kiến, thảo luận tại kỳ họp Quốc hội lần này đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Một trong những điểm đáng chú ý, theo các đại biểu Quốc hội, là cần bổ sung loại hình kinh doanh bảo hiểm là hợp tác xã. ĐTCK ghi nhận một số ý kiến.

Ông Nguyễn Đức Kiên 

Phó chủ tịch Quốc hội

Dự án Luật sửa đổi bổ sung quy định chỉ có công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên và tổ hoạt động tương hỗ được kinh doanh bảo hiểm. Nhưng trong thảo luận tổ và ý kiến của nhiều đại biểu thì hợp tác xã cũng được tham gia vào hoạt động này. Xuất phát từ thực tế là hợp tác xã theo quy định hiện hành thì thành viên hợp tác xã không chỉ là thể nhân, mà còn có thể có cả pháp nhân. Sắp tới, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã. Vậy thì hợp tác xã có tham gia bảo hiểm được không, với tư cách là một tổ chức kinh tế, nhưng tổ chức kinh tế đặc thù, thực hiện cả hai chức năng hoạt động kinh tế và hỗ trợ về mặt xã hội.

 

Ông Nguyễn Tiến Quân 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Trong các loại hình doanh nghiệp (DN) bảo hiểm, theo tôi, còn thiếu phần về hợp tác xã, tức là hợp tác xã bảo hiểm. Các luật kinh tế nói chung cũng như Luật Hợp tác xã nói riêng xác định rất rõ: hợp tác xã là một tổ chức kinh tế và được hoạt động trong mọi lĩnh vực và ngành nghề. Thực tế đi khảo sát ở các địa phương cho thấy, hiện nay đã có những hợp tác xã làm một số hoạt động bảo hiểm cho nông dân.

Trên thế giới, bảo hiểm hợp tác xã là một trong những hình thức bảo hiểm quan trọng và chủ yếu. Nó được tổ chức dưới hai hình thức: một là hợp tác xã bảo hiểm, hai là bảo hiểm từng hộ. Có thể nói, ở nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…, thì bảo hiểm hợp tác xã là những tổ chức bảo hiểm hàng đầu của các quốc gia đó. Tại châu Âu có rất nhiều hợp tác xã bảo hiểm và bảo hiểm hợp tác xã đã có những tập đoàn, tổ chức bảo hiểm liên quốc gia như Grouparma của Pháp, Europoll của Hà Lan. Tổ chức Europoll của Hà Lan hoạt động ở 11 nước châu Âu, với tài sản gần 100 tỷ USD, hợp đồng bảo hiểm hàng chục tỷ USD. Tổ chức Grouparma của Pháp thì có tài sản trên 100 tỷ USD, hoạt động ở Pháp và 8 nước châu Âu, hợp đồng bảo hiểm năm 2008 khoảng 16 tỷ USD.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, qua thực tế và qua kinh nghiệm của quốc tế cho thấy, bảo hiểm hợp tác xã chiếm phần lớn. Hầu như không có một tổ chức kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu lợi nhuận nào vào đây giúp bà con nông dân làm bảo hiểm nông nghiệp. Chính vì thế, các tổ chức bảo hiểm hợp tác xã nông nghiệp ở các nước đều là các tổ chức bảo hiểm hết sức lớn và nó làm cả bảo hiểm nhân thọ lẫn bảo hiểm phi nhân thọ cho bà con nông dân.  Vì vậy, để tạo điều kiện khuôn khổ pháp lý cho các loại hình hợp tác xã phát triển, tôi nhất trí với đề nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đề nghị trong báo cáo thẩm tra là đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định hợp tác xã kinh doanh bảo hiểm vào trong Dự thảo Luật, cụ thể trong Điều 59.

 

Ông Hà Văn Hiền

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành quy định các loại hình DN bảo hiểm bao gồm: DN bảo hiểm nhà nước, công ty cổ phần bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ, DN bảo hiểm liên doanh và DN bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định của Luật DN, DN được thành lập và hoạt động dưới các hình thức là công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng thống nhất như Luật DN. Về vấn đề này, qua thảo luận có các loại ý kiến như sau: có ý kiến đề nghị xem xét các loại hình DN kinh doanh bảo hiểm sao cho phù hợp với Luật DN hiện hành, chế tài đối với loại hình bảo hiểm tương hỗ như thế nào; có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung hợp tác xã kinh doanh bảo hiểm vào loại hình DN bảo hiểm, vì hợp tác xã cũng là loại hình kinh tế có tổ chức kinh doanh.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành sửa đổi, bổ sung quy định về các loại hình DN kinh doanh bảo hiểm cho phù hợp vơi Luật DN. Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung quy định hợp tác xã kinh doanh bảo hiểm vào trong Dự thảo Luật, vì hợp tác xã cũng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân (quy định của Luật Hợp tác xã).

 

Ông Trần Du Lịch 

Đại biểu Quốc hội TP. HCM

Về loại hình hợp tác xã bảo hiểm, nay mai chúng ta lại sửa Luật Hợp tác xã. Chúng ta khuyến khích các hợp tác xã nếu đủ điều kiện là lập các công ty bảo hiểm. Không có lý do gì mà một tổ chức kinh tế tập thể có đủ điều kiện làm bảo hiểm mà lại không cho. Tôi cho vấn đề là quy định điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nếu anh có đủ điều kiện thì anh có thể tổ chức.

Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Nguon: tinnhanhchungkhoan.vn)

Comments are closed.