Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt (Named Perils Insurance Policy) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt (tiếng Anh: Named Perils Insurance Policy) còn có tên là hợp đồng bảo hiểm nhà ở (hoặc doanh nghiệp) chỉ cung cấp bảo hiểm cho các tổn thất phát sinh đối với tài sản của bạn khỏi các mối nguy hiểm hoặc các sự kiện có tên trong hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt (Named Perils Insurance Policy)

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt

Khái niệm

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt trong tiếng Anh là Named Perils Insurance Policy.

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt còn có tên là hợp đồng bảo hiểm nhà ở (hoặc doanh nghiệp) chỉ cung cấp bảo hiểm cho các tổn thất phát sinh đối với tài sản của bạn khỏi các mối nguy hiểm hoặc các sự kiện có tên trong hợp đồng. Các hợp đồng nguy hiểm được đặt tên có thể được mua dưới dạng thay thế ít tốn kém hơn cho phạm vi bảo hiểm toàn diện hoặc hợp đồng rộng, là các hợp đồng có xu hướng cung cấp bảo hiểm cho hầu hết các mối nguy hiểm.

Đặc điểm của Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt

Nếu chủ nhà không sống trong vùng dễ bị động đất và lũ lụt, họ có thể chọn để có được một hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt và chỉ chọn mục bảo hiểm chống cháy, trộm cắp và mưa đá, không chọn những chính sách động đất và ngập lụt.

Hãy nhớ rằng tất cả các hợp đồng rủi ro không chắc chắn sẽ đảm bảo tài sản của bạn được bảo hiểm chống lại tất cả các hình thức nguy hiểm. Các hợp đồng này chứa các điều kiện bao gồm những gì mà công ty bảo hiểm nghĩ là những nguy cơ có khả năng nhất. Do đó, chủ nhà nên kiểm tra các chính sách bảo hiểm rộng của họ để đảm bảo rằng chúng thực hiện tất cả các nguy hiểm mà họ quan tâm. Nếu hợp đồng rộng không đủ, chủ nhà nên mua một hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt để lấp lỗ hổng đó trong phạm vi bảo hiểm của họ.

Bảo hiểm rủi ro đặc biệt so với Bảo hiểm rủi ro

Các nhà cung cấp bảo hiểm thường cung cấp hai loại bảo hiểm tài sản cho chủ nhà và doanh nghiệp – được đặt tên là hiểm họa và tất cả các rủi ro. “Tất cả rủi ro” là một loại bảo hiểm tự động bảo hiểm mọi rủi ro mà hợp đồng không bỏ qua một cách rõ ràng. Ví dụ: nếu chính sách của tất cả các chủ nhà không có rủi ro không loại trừ thiệt hại do bão, thì ngôi nhà sẽ được bảo hiểm trong trường hợp có bão.

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt chỉ bao gồm các rủi ro được qui định cụ thể trong chính sách. Ví dụ, một hợp đồng bảo hiểm có thể chỉ định rằng những tổn thất do hỏa hoạn hoặc phá hoại sẽ được bảo hiểm. Do đó, một người được bảo hiểm bị mất mát hoặc thiệt hại do lũ lụt gây ra không thể nộp đơn yêu cầu cho nhà cung cấp bảo hiểm của mình, vì lũ lụt không được đặt tên là một hiểm họa trong phạm vi bảo hiểm.

Ngược lại, một hợp đồng tất cả rủi ro sẽ chi trả cho người được bảo hiểm từ tất cả các nguy hiểm, ngoại trừ những chính sách được loại trừ cụ thể khỏi danh sách. Trái với một hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt, chính sách rủi ro không nêu tên các rủi ro được bảo hiểm, mà thay vào đó, đặt tên cho các rủi ro không được bảo hiểm. 

Khi làm như vậy, mọi nguy hiểm không có tên trong chính sách sẽ tự động được bảo hiểm. Các loại hiểm họa phổ biến nhất được loại trừ khỏi mọi rủi ro bao gồm động đất, chiến tranh, chiếm giữ hoặc phá hủy của chính phủ, hao mòn, phá hoại, ô nhiễm, nguy cơ hạt nhân, mất thị trường,… Một cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể có tùy chọn trả thêm phí bảo hiểm, để được bao gồm chi trả thanh toán các tình huống nguy hiểm đặc biệt trong hợp đồng.

(Theo Investopedia)