Hỏi về trợ cấp thai sản. Email: fujisan189@yahoo.com

Em đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 7/2009 đến tháng 10/2009 (trước đấy có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng hay bị ngắt quãng thời gian, đóng không liên tục). Sau đó em nghỉ việc từ 31/10/2009 đến 31/12/2009. Đầu tháng 1/2010 này em sẽ đi làm trở lại ở công ty khác và đóng BHXH bắt buộc dự kiến từ 30/1/2010. Ngày dự kiến sinh của em là 14/5/2010, vậy em xin hỏi em có được hưởng chế độ thai sản không và hưởng những quyền lợi gì? và thủ tục như thế nào. Em xin chân thành cảm ơn!
Trường hợp bạn nêu nếu bạn tham gia BHXH đến khi sinh con thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản vì bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.