Hỏi về trình tự chuyển viện. Email: autumn08@gmail.com

Tôi mong BHXH tỉnh có thể cho tôi biết thứ tự chuyển viện theo quy định của ngành như thế nào: Những bệnh viện nào được chuyển thẳng lên tuyến Trên (như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Răng hàm Mặt….) ngoài bệnh viện đa khoa tỉnh? Tôi cũng có một thắc mắc mong lãnh đạo giải thích là: Bệnh viện 4 -quân đoàn 4 sao trong BHYT lại ghi là phòng khám đa khoa quân đoàn 4? tại sao có sự thay đổi đó? ko lẽ đang là 1 bệnh viện cấp 2 lại xuống thành phòng khám đa khoa sao? năm 2009 trong BHYT của tôi ghi là BV4 nhưng 2010 lại ghi phòng khám đa khoa QĐ 4. Tôi vốn là một bệnh nhân ung thư, ở Thuận An, phải điều trị lâu dài tại BV chợ rẫy, mỗi lần đi BV, việc chuyển viện khó khăn và xa nữa. Rất mong BHXH trả lời và giúp tôi được thuận tiện hơn. Tôi biết BV nằm ở BD cũng đang quá tải, yêu cầu của tôi nếu có quá đáng cho tôi xin lỗi nhưng rất mong được giúp đỡ. cám ơn rất nhiều
Hiện nay bệnh viện đa khoa tỉng Bình Dương và bệnh viện quân đoàn 4 được quyền giới thiệu lên tuyến trên . Còn việc tách phòng khám từ bệnh viện quân đoàn 4 là thực hiện chức năng khám và điều trị rõ ràng hơn theo quyết định của quân khu . Như vậy việc khám và điều trị của phòng khám và bệnh việc quân đoàn 4 không có gì thay đổi.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.