Hỏi về thai sản

Người LĐ đang làm việc bị sẩy thai (thai 6 tuần). BV cho giấy nghỉ ốm và giấy ra viện. Trong đó ghi bao gồm sốt siêu vi và sẩy thai, cho nghỉ 20 ngày. Trường hợp này nên làm chế độ nghỉ ốm hay thai sản? Nếu phải làm nghỉ dưỡng sức thì theo nghỉ sau thai sản hay sau nghỉ ốm? Cũng với LĐ trên, thời gian làm việc gián đọan. Nghỉ việc tháng từ tháng 4, đến tháng 8/2009 thì làm lại. Vậy thời gian căn cứ để tính chế độ là thế nào (vì không đủ 6 tháng liền kề) – Cần giải quyết theo trình tự: xong sẩy thai ốm đau ( kể cả DSPHSK)

BHXH Bình Dương

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.