Hỏi về chế độ thai sản. le tram

Xin ki?nh cha?o BHXHBD!Tr???ng h??p tôi muô?n BHXH t? vâ?n nh? sau:Tôi m??i mang thai ????c 1 tha?ng, co? d?? ?i?nh se? xin công ty cho nghi? viê?c vê? Sa?i Go?n la?m ?ê? ?i la?i dê? da?ng h?n va?o cuô?i tha?ng 5/2011 (ti?nh t??i nga?y ?o? la? tôi mang thai ????c 2,5 tha?ng), hiê?n ta?i tôi ?i la?m ?? KCN My? Ph???c 3 râ?t xa, nên tôi ko co? ?u? s??c kho?e ?ê? tiê?p tu?c công viê?c.Tôi ?a? tham gia ?o?ng BHXH ?? Bi?nh D??ng t?? tha?ng t?? 2005 cho ?ê?n nay, bây gi?? tôi nghi? viê?c vê? Sa?i Go?n la?m thi? tôi muô?n ho?i chê? ?ô? h???ng ba?o hiê?m cu?a tôi ra sao? Co? ????c h???ng ?? Bi?nh D??ng hay ko? Nê?u ko ????c thi? thu? tu?c ?ê? tôi ?o?ng BH trên Sa?i Go?n nh? thê? na?o? ?ê? t??i tha?ng 12/2011 tôi sinh vâ?n ????c h???ng ?â?y ?u? chê? ?ô? thai sa?n, tôi ?ang râ?t lo l??ng, ki?nh mong BHXH t? vâ?n giu?p ?ê? tôi co? thê? hoa?n tâ?t ca?c thu? tu?c trong th??i gian s??m nhâ?t. Xin trân tro?ng ca?m ?n!

Về chế độ thai sản bạn nên hiểu rằng cần đóng BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Nếu cư trú tại tp Hồ Chí Minh mà bạn đã nghỉ việc tại Bình Dương thì có thể hưởng trợ cấp thai sản ở các quận , huyện nơi bạn cư trú.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.