Hội thảo Bảo hiểm Tài sản do GINET và Học viện Tài chính tổ chức 03/2019

Nhằm  đáp  ứng  nhu  cầu  đào  tạo  kiến  thức  nghiệp  vụ chuyên sâu về bảo hiểm tài  sản,  GINET  Việt  Nam  Ltd, đơn vị  điều hành Webbaohiem.net  – Cổng  thông tin Thị trường  Bảo  hiểm  Việt  Nam,  kết  hợp  với  Học  Viện  Tài Chính đồng tổ chức hội thảo “Chuyên sâu bảo hiểm Tài sản”  vào nhằm  giúp  cho  học  viên  nắm  vững  và  nâng  cao năng lực chuyên môn trong bảo hiểm tài sản.

Chương trình do các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế từ nhiều dự án lớn tham gia giảng dạy để giúp học viên có thể tiếp cận được những kiến thức lý thuyết đang áp dụng tại Việt Nam và những tình huống thực tế xảy ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tài sản tại đơn vị. Tại hội thảo các học viên có thể tiếp cận những kiến thức về bảo hiểm tài sản như: Phân tích sâu về mẫu hợp đồng bảo hiểm đặc biệt là  các  điều khoản mở  rộng,  so  sánh  giữa 2  mẫu đơn  là  bảo  hiểm  mọi  rủi  ro  tài  sản  và  mẫu  đơn bảo hiểm cháy & các rủi ro đặc biệt; Cách thức áp dụng các điều khoản mở rộng vào thực tiễn đối với từng nhóm tài sản; Đánh giá rủi ro đối với từng loại hình doanh nghiệp cũng như phân tích rõ các nguy cơ có thể xảy ra để đưa ra được những biện pháp quản lí rủi ro trong các doanh nghiệp thông qua bảo hiểm; Các ví dụ điển hình, quy trình  thu xếp và giải quyết bồi thường cũng như những  bài học kinh nghiệm giải quyết bồi thường từ thực tiễn.

Để đáp ứng nhu cầu của học viên, GINET sẽ tổ chức hội thảo tại Hà nội và Hồ Chí Minh cụ thể như sau: Hà Nội: 28/29 – 03 – 2019Hồ Chí Minh: 04/05 – 04 – 2019. Kết thúc chương trình học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận của Học Viện Tài Chính.

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo – Công ty TNHH GINET VIệt Nam

Phòng 3A – Tầng 11 – Số 4A – Láng Hạ – Hà Nội.

Anh Phan Bá Cường

Tel: (024) 7108 8668 (ext: 133) / MB: 0988 681 607  /  Email: [email protected]