Hội thảo ba bên các cách tiếp cận mới về thương lượng tập thể

Ngày 1/10/2010, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức USAID tổ chức Hội thảo Các cách tiếp cận mới về thương lượng tập thể. Đến dự, có ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội; ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; ông Howard Handler, cán bộ cao cấp chương trình USAID Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành, doanh nghiệp…

Thương lượng tập thể là một phương pháp điều tiết mối quan hệ giữa giới thợ và giới chủ trên cơ sở các tiêu chuẩn lao động như tiền lương, giờ làm và các điều kiện làm việc; các quy trình giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các khiếu nại của người lao động và người sử dụng lao động; một thoả ước lao động tập thể tốt có thể trở thành một diễn đàn để hai bên thể hiện quan điểm của mình và cùng nhau tham gia vào quá trình cải thiện mối quan hệ tại nơi làm việc.

Trong 15 năm qua, có khoảng 30% doanh nghiệp thực hiện thương lượng tập thể và thực tế cho thấy, tại những đơn vị đó, quan hệ lao động giữa giới chủ và người lao động có sự hài hoà. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp chưa có thoả ước lao động hoặc có thoả ước nhưng không dựa trên quá trình thương lượng tập thể.

Trong báo cáo về xu hướng “tập quyền” và “phân quyền” trong thương lượng tập thể và thương lượng “kiểu mẫu” của bà Katie Quan, chuyên gia về quan hệ lao động, Đại học Berkeyley (Hoa Kỳ,) đã khái quát, vấn đề thách thức trong quan hệ lao động hiện đại là thiết kế được một hệ thống thương lượng tập thể bao gồm các tiêu chuẩn lao động cao nhất, phương cách nhanh nhất và hiệu quả nhất nhằm giải quyết các thắc mắc của người lao động và người sử dụng lao động, thể hiện sự đại diện và lãnh đạo mạnh nhất giữa tất cả các bên liên quan.

Đăng Doanh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here