Hội đồng Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp phiên thường kỳ

Ngày 13/9/2013, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì phiên họp thường kỳ Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

 

Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam. Nguồn: mof.gov.vn

Tham dự phiên họp còn có Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng, các thành viên Hội đồng và một số đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng một số nội dung quan trọng về tình hình hoạt động của BHXH Việt Nam như: Quyết toán tài chính ngành BHXH năm 2012, báo cáo tóm tắt dự toán thu chi năm 2014, kết quả hoạt động của Quỹ BHXH….; và  kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của BHXH đặc biệt là trong việc tổ chức đại lý thu BHXH và Bảo hiểm y tế (BHYT).

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ, đồng chí Đinh Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam chia sẻ những khó khăn đối với ngành BHXH trong bối cảnh nền kinh tế trong nước có những tác động đến hoạt động thu BHXH nói riêng và thu ngân sách nhà nước nói chung.

Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động của BHXH Việt Nam, Chủ tịch Đinh Tiến Dũng cho rằng, BHXH cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của ngành BHXH, nhất là trong lĩnh vực BHYT. Việc rà soát chặt chẽ công tác tổ chức, hoạt động phân công, phân cấp giúp cho hoạt động của BHXH đạt được hiệu quả cao hơn, hạn chế việc thất thu ngân sách, bên cạnh đó còn đảm bảo công tác chi trả bảo hiểm cho đối tượng thụ hưởng BHXH được chính xác, đặc biệt là đối với người nghèo và các địa phương còn nhiều khó khăn.

Công tác kiểm tra nội bộ, hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực BHXH cần được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc hơn nữa để đảm bảo sự công khai, minh bạch và phát huy được hiệu quả cao trong quá trình hoạt động của BHXH. Bên cạnh đó, Quỹ BHXH cần tập trung nguồn lực để đầu tư hiệu quả, an toàn. Tỷ lệ đầu tư vào ngân sách nhà nước qua Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu Kho bạc Nhà nước là những kênh đầu tư đặc biệt quan trọng trong thời gian tới… Chủ tịch Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Về một số đề xuất kiến nghị của Hội đồng quản lý, tịch Hội đồng Quản lý Đinh Tiến Dũng nhất trí với hướng phát triển đại lý BHXH và đề nghị Ban điều hành cần xây dựng đề án cụ thể để thực hiện theo hướng khoán chi phí và có lộ trình triển khai phù hợp; Công tác xây dựng cơ bản của ngành BHXH cần quá triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về đầu tư công, quá trình đầu tư phải tập trung, triển khai dứt điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Để bảo đảm hiệu quả của Quỹ BHXH, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các thành viên Hội đồng quản lý BHXH cần tính toán đến các giải pháp bảo đảm sự ổn định và cân đối Quỹ BHXH trong thời gian tới.

Theo mof.gov.vn

{fcomment}

Comments are closed.