Hỏi đáp về vấn đề đóng tiền bảo hiểm

Công ty em thường đóng tiền BHTN, BHYT của tháng hiện tại + tiền BHXH của tháng liền kề trước đó. Trên ủy nhiệm chi, em có ghi rõ số tiền của từng mục, VD: Tiền BHYT+BHTN tháng 5/2011: 27.000.000. Tiền BHXH tháng 4/2011: 55.000.000. Như vậy trên tờ thông báo của BHXH cũng phải thể hiện đúng những số tiền mà đơn vị em nộp chứ. Nhưng trên tờ thông báo gửi đơn vị em chỉ thể hiện mỗi số tiền tổng nộp mà không thể hiện chi tiết. Do vậy, nên số tiền mà đơn vị em nộp được nhân viên BHXH trừ ưu tiên vào BHTN trước, rồi tính nợ số thiếu vào BHXH để tính lãi trong kỳ. Như vậy là đúng hay sai? Mong các anh các chị sớm cho em câu trả lời để đơn vị em được rõ, em xin chân thành cảm ơn!

Khi các đơn vị nộp tiền cho cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH sẽ trừ thứ tự ưu tiên là trừ tiền lãi, BHYT, BHTN, BHXH. Như bạn trình bày thì có thể bạn tính tiền BHYT, BHTN chưa chính xác trên thông báo đã thể hiện rõ ràng từng mục.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.