hỏi cho chồng

Chồng tôi đã nghỉ việc từ tháng 05/2010 đến nay chưa xin được việc làm, công ty chồng tôi làm có đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ từ năm 2005 đến 04/2010, bên cty có báo là đã cắt BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa trả sổ cho chồng tôi và chồng tôi từ tháng 05/2010 đến nay chưa đăng ký thất nghiệp với BHXH khi bị mất việc làm, vậy cho tôi hỏi chồng tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu

– Khi mất việc làm thì trong vòng 7 ngày người lao động phải đến Trung Tâm giới thiệu việc làm để đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ trong vòng 15 ngày tính từ ngày đăng ký. Như vậy, chồng của chị sẽ không kịp nộp hồ sơ theo quy định và sẽ được bảo lưu thời gian thất nghiệp. Riêng việc nhận sổ BHXH chậm là do Công ty làm thủ tục chậm hoặc do còn nợ BHXH, vì vậy trách nhiệm này thuộc về Công ty.

– Mức hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nếu đóng BHTN trên 12 tháng thì sẽ được 3 tháng trợ cấp.

Comments are closed.