Hoàng Thương. Gửi mấy anh, chị phòng chế độ

Cho mình hỏi cách tính tiền thai sản như sau : (Ltham gia bh bình quân 6 tháng liền kề *4)+l(ương tối thiểu*2). Hiện tại những người nào sinh từ tháng 5 trở đi thì có phải lương cơ bản nhà nước tăng nên cột lương tối thiểu tăng theo phải không ah. mong sớm nhận được trả lời để làm báo cáo đúng
Như bạn đã trình bày là đúng. Những người sinh con từ 01/5/2010 trở đi thì trợ cấp thai sản sẽ được tăng là (730.000đồng * 2) tăng mức lương tối thiểu.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.