Hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng phí bảo hiểm nông nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) đợt 3 năm 2013.

Theo đó, TP hỗ trợ kinh phí BHNN tháng 9, 10, 11, 12 năm 2013 giao Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội để thực hiện chi trả cho Công ty Bảo Việt Đông Đô số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ các hộ, cá nhân nghèo hơn 581,5 triệu đồng; các hộ, cá nhân cận nghèo hơn 132 triệu đồng; các hộ, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo hơn 402,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn kinh phí thực hiện thí điểm BHNN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp năm 2014 đã được UBND TP giao Sở NN&PTNT.

Theo KTĐT

{fcomment}

Comments are closed.