Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

bao_hiem_trach_nhiem_dan_su_2.jpgBộ Công an và Bộ Tài chính vừa có Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thông tư quy định rõ: Lực lượng CSGT và lực lượng CSND khác có liên quan thông qua tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có, không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng quy định của pháp luật.

Khi có tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng CSGT, CSĐT có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết hậu quả; thông báo cho các doanh nghiệp bảo hiểm các trường hợp nhân viên bán bảo hiểm, đại lý bảo hiểm vi phạm các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới…

Thông tư cũng quy định rõ Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện các nội dung: chỉ đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giải thích đầy đủ nội dung, ý nghĩa, mục đích của chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm thông qua việc tổ chức rộng rãi hệ thống cung cấp bảo hiểm, giải quyết bồi thường nhanh gọn…

Theo Báo mới

 

Comments are closed.