Hiệp hội Bảo hiểm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) đã phát huy vai trò kết nối các DNBH hội viên, tạo nên sức mạnh cộng đồng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành bảo hiểm.

 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: H.C

Sáng ngày 28/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam lần thứ 17.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), lãnh đạo HHBHVN, hội viên chính thức, hội viên liên kết…

Góp phần phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HHBHVN Trần Vĩnh Đức cho biết, năm 2015 thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong đó có sự đóng góp tích cực của các hội viên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 36.650 tỷ đồng, tăng trưởng 29,5% so với cùng kỳ, cao nhất trong 10 năm qua. Cơ cấu doanh thu khai thác mới của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thay đổi đáng kể với việc tăng trưởng mạnh các sản phẩm đầu tư và giảm các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp. Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.374 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và ngăn chặn được tình trạng nợ đọng, dây dưa phí bảo hiểm, kết quả là lãi nghiệp vụ tăng lên rõ rệt.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đạt 201.132 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong đó, bảo hiểm nhân thọ đạt 69.473 tỷ đồng, phi nhân thọ đạt 131.659 tỷ đồng; bồi thường và trả tiền bảo hiểm đạt 21.160 tỷ đồng, tăng 2%…

Năng lực tài chính của các DNBH ngày càng nâng cao, đóng góp ngày càng nhiều cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, thực sự là tấm lá chắn nền kinh tế. Năm 2015, ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế quốc dân ước đạt 152.543 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hàng năm, ngành bảo hiểm chi trả hàng chục nghìn tỷ đồng tiền bồi thường và quyền lợi bảo hiểm cho các cá nhân, DN gặp rủi ro, góp phần ổn định nền kinh tế – xã hội.

Cũng theo Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Đức, với vai trò của mình, HHBHVN đã cùng DNBH đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản pháp quy cũng như phản ánh những khó khăn vướng mắc của các DNBH, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

HHBHVN đã thực hiện tốt vai trò tư vấn, thẩm định, phản biện các sản phẩm bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành theo quy định của pháp luật; xây dựng, thẩm định, phản biện các sản phẩm bảo hiểm của hội viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về bảo hiểm; hỗ trợ đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành bảo hiểm; thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa các DNBH với cơ quan quản lý nhà nước…

Đặc biệt, HHBHVN cũng đã xây dựng và ban hành mới quy chế về quản lý đại lý; duy trì hoạt động tốt cơ sở dữ liệu quản lý đại lý bảo hiểm; quỹ bảo hiểm xe cơ giới; hoạt động tuyên truyền chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới…

HHBHVN cũng đã duy trì mối quan hệ hợp tác với HHBH Đông Nam Á, HHBH phi nhân thọ, nhân thọ Nhật Bản, Hàn Quốc…; duy trì tốt mối quan hệ với các tổ chức trong nước, đem lại lợi ích cho hoạt động của Hiệp hội, DNBH.

“Hoạt động của HHBHVN đã kết nối các DNBH hội viên cùng các hội viên tạo nên sức mạnh cộng đồng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành bảo hiểm năm 2015, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011- 2015”, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Đức nhấn mạnh.

Tiếp tục hỗ trợ DNBH tăng trưởng hiệu quả, bền vững

Lãnh đạo HHBHVN cho biết, năm 2016 Hiệp hội hướng các hoạt động vào hỗ trợ phát triển thị trường và DNBH theo hướng tăng trưởng hiệu quả, lành mạnh, bền vững, phấn đấu thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2016 tăng trưởng 29%, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 17%…

Theo đó, HHBHVN sẽ đẩy mạnh công tác đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy, đặc biệt là việc đóng góp ý kiến xây dựng 2 Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và chế độ tài chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; xây dựng chế độ bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai…

Bên cạnh đó, HHBHVN sẽ tích cực nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của DNBH và kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ tới các cơ quan có thẩm quyền; trợ giúp các DNBH trong việc xây dựng mẫu đơn và hợp đồng bảo hiểm thống nhất cho các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ gồm: Bảo hiểm tài sản, hỏa hoạn, rủi ro đặc biệt, vận chuyển hàng hóa, tàu biển… Xây dựng chương trình hoạt động và kế hoạch sử dụng các qũy hiệu quả.

Tiếp tục duy trì và phát huy mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm, HHBHVN, DNBH.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Phùng Ngọc Khánh ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của HHBHVN và các DNBH hội viên trong năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Để thị trường bảo hiểm phát triển mạnh mẽ trong năm 2016, Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh đề nghị HHBHVN và các DNBH cần tập trung trao đổi, đề xuất những vướng mắc về cơ chế chính sách vì sự phát triển chung của thị trường.

Bên cạnh đó, HHBHVN và các DNBH cần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước; đảm bảo hoạt động hiệu quả của quỹ bảo hiểm xe cơ giới và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm đến người dân…, góp phần để thị trường bảo hiểm phát triển ngày càng bền vững.

Tiếp thu ý kiến của Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch HHBHVN Phan Kim Bằng cho biết, HHBHVN sẽ nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội và các DNBH vì sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam./.

Theo (TBTCO)

Comments are closed.