Hội thảo “Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu”

bh_than_tau.jpg* Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết

Trong những năm qua, cùng với đà phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, ngành vận tải biển đã có sự phát triển vượt bậc cả về đội tàu cũng như các chủ tàu mới tham gia khai thác. Bảo hiểm tàu thủy với tư cách là ngành dịch vụ gắn bó lâu dài và mật thiết với lĩnh vực vận tải biển, đứng trước những cơ hội và thách thức không nhỏ. Cơ hội do tăng trưởng kinh tế kéo theo sự phát triển của ngành vận tải, thách thức do nguồn nhân lực không đủ đáp ứng nhu cầu khi ngành phát triển.

Đáp ứng những đòi hỏi đó, lần đầu tiên Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam đã phối hợp với Bảo Việt Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty Hàng hải Đông Đô tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu”. Hội thảo phổ biến kiến thức cơ bản, những thông tin cập nhật về thị trường bảo hiểm hàng hải cũng như về hoạt động đăng kiểm, hoạt động của Hội P&I quốc tế.

Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 – 16/11/2007 tại Hà Nội, Hội thảo đã đạt được thành công lớn khi thu hút đông đảo đại biểu tham gia từ những cán bộ quản lý và chuyên trách về bảo hiểm, pháp chế, an toàn hàng hải cho đến các chủ tàu đến từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Diễn giả là các chuyên gia cao cấp đến từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bảo Việt Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam và đặc biệt là Hội Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) Miền Tây Nước Anh – WOE (West of England).

Hội thảo đã đề cập đến các vấn đề cụ thể, hữu ích và thiết thực như: đăng kiểm Việt Nam với các tiêu chí của đăng kiểm tàu, phân cấp tàu; các nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy, các khía cạnh pháp lý, luật điều chỉnh nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy; giới thiệu các hội bảo hiểm P&I quốc tế; phân tích điều khoản P&I của WOE; giải quyết tranh chấp P&I và giải quyết bồi thường P&I; khai thác bảo hiểm P&I; tổng quan về tái bảo hiểm tàu…

Ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam cho rằng hiện nay, tốc độ phát triển ngành vận tải biển là rất lớn. Trước sự bùng nổ kinh tế trong khu vực, trong đó Trung Quốc và Việt Nam nổi lên như những điểm đến mới thu hút các nhà đầu tư đến từ EU và Mỹ, đặc biệt là Việt Nam kể từ sau khi gia nhập WTO, tăng trưởng kinh tế tạo ra nhiều cơ hội phát triển các ngành nói chung và vận tải biển nói riêng. Những chiến lược phát triển ngành phù hợp là rất cần thiết vào thời điểm này. Tuy vậy, dù phát triển chiến lược như thế nào, dù quản trị ra sao thì phát triển nguồn nhân lực vẫn là yếu tố tiên quyết.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Tổng Giám đốc Bảo Việt Việt Nam đã có bài phát biểu nhận định về tầm quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực ngành và cơ hội hợp tác giữa các chủ tàu và các nhà bảo hiểm. Hiệp hội Chủ tàu và Bảo Việt Việt Nam cũng hy vọng thông qua kết quả chương trình Hội thảo lần này, các bên sẽ xem xét việc phối hợp cùng các đơn vị có liên quan như đăng kiểm, các hiệp hội P&I quốc tế… tổ chức thêm những khóa học hữu ích nhằm nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm của các chủ tàu và cán bộ hoạt động trong ngành.

Hội thảo đã góp phần hỗ trợ tích cực công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách của các chủ tàu, tạo cơ hội hợp tác hiệu quả giữa các chủ tàu với các nhà bảo hiểm nói chung, Bảo Việt Việt Nam nói riêng. Cánh cửa WTO mở ra cho nền kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Mong muốn phát triển đội tàu Việt Nam, phát triển ngành vận tải, bảo hiểm để có thể hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế quốc tế đồng thời khẳng định vai trò của ngành kinh tế quan trọng của một quốc gia không chỉ là mong muốn của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam mà còn là mong muốn của mọi thành phần hoạt động trong lĩnh vực này.

Tuyết Minh
BVVN

Comments are closed.