Hỏi quy định về từng khu vực BHXH. Ngưởi gởi: lehoa6161@yahoo.com

Mình muốn hỏi về khu vực tính BHXH của tỉnh Bình Dương như thế nào? KV1: Gồm ở đâu? KV2:Gồm ở đâu?KV3:Gồm ở đâu? Các khu vực trên gồm những phường,xã, quận, huyện nào?

Hiện nay tại tỉnh Bình Dương chỉ có khu vực 2 và khu vực 3
Khu vực 2: TX.TDM, TX Thuận An, TX Dĩ An, huyện Bến Cát, Tân Uyên.
Khu vực 3: Huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.